www.thuisonderwijs.com

Thuis In Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Moeder en kind

Een klein percentage van de thuisonderwezen kinderen volgt voortgezet onderwijs thuis. Elk gezin zoekt hiervoor de manier die het beste bij het kind en het gezin past. We kunnen een aantal vormen onderscheiden:

Afstandsonderwijs
Met afstandsonderwijs wordt het volgen van vakken bij instituten voor afstandsonderwijs bedoeld. Hierbij kan je denken aan LOI, NHA of NTI. Bij elk van de instituten kan je vakkenpakketten volgen ter voorbereiding op het staatsexamen. Je huiswerk kan je insturen via post of via email. De meeste kinderen volgen ongeveer 2 vakken per jaar en doen dan ook in die 2 vakken eindexamen.

Schoolmethoden thuis
Ook bij deze vorm wordt voorbereid op het staatsexamen. Echter met dit verschil dat de schoolboeken per leerjaar worden aangeschaft en doorgewerkt. De begeleiding van je kind ligt dan meer bij jou als ouder. Na het doorwerken van de schoolboeken wordt na een aantal jaar staatsexamen gedaan in alle vakken of een aantal daarvan.

Unschooling
Kinderen die hun basisschoolperiode hebben doorgemaakt als unschooler, zullen dit meestal ook voortzetten in hun voortgezetonderwijsperiode. Bij deze methode wordt de interesse van het kind gevolgd. Dit kan leiden tot het doen van examens.

Noot: In de praktijk blijkt er niet altijd een vorm gekozen te worden voor de gehele schoolperiode.