www.thuisonderwijs.com

Thuis In Onderwijs

Kan ik thuisonderwijs geven?

Moeder en kind

Ja, waarom niet. Als ouder ken je je kind als geen ander. Je weet waar hij/zij moeilijkheden mee heeft, waar zijn/haar interesses liggen, wat er in hun belevingswereld afspeelt e.d. Je kan tijdens de lessen daar zeer goed op inspringen. Daarnaast staan in alle schoolboeken en andere onderwijsmethoden duidelijk beschreven hoe je als docent met de aangeboden informatie dient om te gaan.

Moet ik een (onderwijs)diploma hebben om thuisonderwijs te kunnen geven?

Nee, het is niet perse nodig. Je hoeft ook geen universitaire of HBO opleiding te hebben gehad. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het opleidingsniveau van de ouders geen significant verschil uitmaakt op de leerprestaties van de kinderen. Ook de etnische achtergrond heeft geen invloed op de leerprestaties van de kinderen. Als je her meer over wilt lezen kan je bij de onderzoeksresultaten kijken.

Kan ik ergens hulp vinden om thuisonderwijs te geven?

Jazeker. Er zijn diverse mailinglijsten voor mensen die thuisonderwijs geven. Op deze lijsten kunnen vragen worden gesteld en onderwijsmaterialen worden uitgewisseld. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd door thuisonderwijzers voor de kinderen. Deze activiteiten worden bekend gemaakt op de diverse mailinglijsten.

  • thuisonderwijsmailinglijst(en)
  • thuisonderwijsblog(s)
  • Levenderwijsclub
  • Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Daarnaast is er veel informatie te vinden op Nederlandstalige thuisonderwijspagina's, boeken en natuurlijk op deze hele site.