www.thuisonderwijs.com

Thuis In Onderwijs

Redenen om thuisonderwijs te (willen) geven

Moeder en kind

Ouders hebben vaak verschillende redenen om hun kinderen thuisonderwijs te willen gaan geven. Bij alle redenen zie je dat ouders zoeken naar de beste onderwijsvorm voor hun kind en die vorm kan van kind tot kind verschillen.

Levensbeschouwelijke redenen

Met levensbeschouwelijke reden worden reden bedoeld die voortvloeien uit iemands levensovertuiging. Dit loopt uiteen van humanistisch tot religieus. Deze levensbeschouwelijke redenen kunnen zeer divers zijn. Sommige ouders vinden dat bepaalde geestelijke waarden en normen op scholen niet of onvoldoende worden onderwezen en/of dat er onderwerpen worden onderwezen die ingaan tegen hun godsdienstige overtuigingen. Er zijn ook ouders die op basis van hun overtuigingen hun kinderen niet naar het reguliere onderwijs willen sturen. Zij willen zich bijvoorbeeld zo ver mogelijk houden van instituten e.d.

Pedagogische redenen

Er zijn ouders die het niet eens zijn met bijvoorbeeld de inrichting van het onderwijs. Zo zijn er ouders die vinden dat kinderen pas op de leeftijd van 8-10 jaar moeten leren lezen, rekenen en schrijven of pas als het kind er zelf aan toe is. Er zijn ook ouders die vinden dat je het kind geen onderwijs moet opleggen, maar dat het kind er zelf om dient te vragen en dat de docent daar dan op in moet spelen.

Emotionele redenen

Er zijn natuurlijk ook ouders die graag hun kinderen bij zich thuis houden en hen niet elke dag naar school willen sturen. Helaas hebben ouders soms een hele andere reden. Sommige kinderen kunnen niet aarden op school, vinden het bijvoorbeeld niet leuk op school. Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. Redenen als: geen fijne sfeer, de onderwijsmethode sluit niet aan op de leerstijl, te weinig aandacht voor kinderen die beneden gemiddeld presteren of juist boven gemiddeld presteren, het kind wordt gepest op school.

Noot: Er is vaak meer dan één reden bij de overweging om je kinderen thuis te onderwijzen.