www.thuisonderwijs.com

Thuis In Onderwijs

Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Wetboeken

Ouders die overwegen om thuisonderwijs te gaan geven, vragen zich af of het in Nederland mogelijk is. Het standpunt van de overheid is dat thuisonderwijs niet nodig is, er zijn namelijk voldoende scholen gebaseerd op verschillende levensovertuigingen. Voor oorlichting op het gebied van juridische mogelijkheden hoef je hier dan ook niet aan te kloppen.

Mag je in Nederland thuisonderwijzen?

In Nederland is de leerplicht geregeld in de leerplichtwet. In deze wet is in 1969 opgenomen dat ieder kind verplicht is om een school te bezoeken. Er zijn een aantal uitzonderingen, namelijk:

  • je leidt een trekkend bestaan (artikel 5a)
  • er is geen school met jouw levensovertuiging (artikel 5b)
  • je kind is lichamelijk/geestelijk niet in staat om een school te bezoeken (artikel 5c)

De meeste ouders doen voor vrijstelling van de leerplichtwet beroep op artikel 5b van de leerplichtwet. Hier staat o.a. vermeld dat ouders die "tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidelijk onderwijsinstituten waarop de minderjarige geplaatst zou worden, overwegend bezwaar hebben" vrijstelling kunnen krijgen van de leerplicht.

Om vrijstelling te kunnen verkrijgen dien je een verzoek in te dienen bij de burgemeester en wethouders van je woonplaats. Dit verzoek moet één maand voordat je kind de leerplichtige leeftijd heeft bereikt ingediend zijn. Je kind mag in het jaar daar voorafgaand nog geen school of onderwijsinstituut hebben bezocht!

Bij het overnemen van de wetteksten is de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Desalnietemin kunnen aan de wetteksten op deze pagina geen rechten worden ontleend.