www.thuisonderwijs.com

Thuis In Onderwijs

Wanneer begin je met thuisonderwijs?

Moeder en kind

Als de kinderen maar heel jong zijn, begin je eigenlijk al je kind van alles te leren. Wanneer krijgt het de fles, wanneer mag het uit bed. Je leert je kind drinken uit een beker, eten met een vork, je leert het praten, je leert het tellen, zingen, mischien ook al het alfabet. Eigenlijk bent je al met thuisonderwijs begonnen. Dus is het heel natuurlijk als je verder gaat met de meer "academische" vakken, zoals rekenen, taal en lezen. Op welke leeftijd je hiermee begint is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en ook jullie pedagogische visie.

Plan van aanpak

 1. Wat is je reden om thuisonderwijs te gaan geven?
 2. Wat is je doelstelling?
 3. Welke leerstijl(en) heeft(hebben) je kind(eren)?
 4. Welke onderwijsstijl past bij je kind(eren)?
 5. Maak een jaarplan
 6. Maak een maand/weekplan
 7. Welke materialen zijn er nodig?

Wat is je reden om thuisonderwijs te gaan geven?

Dit is een heel belangrijke vraag die jezelf en je partner zich moeten stellen. Is het een levensbeschouwelijke reden, een pedagogische of heeft je kind problemen in het onderwijs? Uw reden zal namelijk in hoge mate de doelstelling van je onderwijs bepalen.

Wat is je doelstelling?

Als je kind met problemen van school komt is je doelstelling misschien dat je kind weer lekker in zijn/haar vel komt te zitten. Dit kan enige tijd duren en deze periode wordt ook wel "deschooling" genoemd. Een periode om tot rust te komen. Je korte termijn doelstelling kan dus afwijken van je lange termijn doelstelling.

Bepaal je lange termijn doelstelling Wat wil je dat je kind bereikt heeft over een aantal jaren. Vind je karakterontwikkeling heel belangrijk of wil je meer de nadruk leggen op de academische vorming? Of vind je het heel belangrijk dat je kind zichzelf kan zijn. Mijn advies is om dit op te schrijven. Het leven als thuisonderwijzer zal niet altijd even gemakkelijk zijn en dan is het heel goed om je lange termijn doelstelling nog eens door te lezen en te weten waarom je dit allemaal doet.

Bepaal je korte termijn doelstelling Waar wil je dat je kind staat over bijvoorbeeld een jaar? Trek je een jaar uit om je kind weer tot rust te laten komen of wil je dat je kind over een jaar de tafels van 1 tot/met 10 op kan zeggen. Deze doelstelling heeft ook met de onderwijsstijl te maken.

Welke leerstijl(en) heeft(hebben) je kind(eren)?

Op de pagina leerstijlen lees je meer over leerstijlen en hoe je kan ontdekken wat de leerstijl van je kind is.

Welke onderwijsstijl past bij je kind(eren)?

Er zijn heel veel onderwijsfilosofieen in het regulier onderwijs. Nu is er binnen thuisonderwijs nog een aantal bijgekomen. FilosofieŽn/theorieŽn of stijlen die in het algemeen niet (makkelijk) binnen het reguliere onderwijs zijn te realiseren. Dit zijn (om een paar te noemen) De Moore formule, de Classical Approach, de Charlotte Mason methode, unschooling (dit wordt ook wel informeel of autonoom leren genoemd) of het gebruik van unit studies.

Maak een jaarplan

Het is prettig om een jaarplan te maken. Hiervoor neem je een kalender met weeknummers. In deze kalender kan je de schoolvakanties intekenen. Als de kinderen wat ouder zijn vinden ze het meestal heel prettig om in de schoolvakanties met hun vrienden en buurkinderen te spelen. Je kan nu zien hoeveel weken je tussen de vakanties overhoudt. In deze weken kan je bijvoorbeeld je projecten plannen. Welke projecten/thema's ga je in welke weken doen. Je kan hierbij rekening houden met de kerndoelen zoals die voor het onderwijs zijn geformuleerd. Als je schoolboeken gebruikt kan je zien hoeveel weken je hebt om een schoolboek door te werken. Houd bij het plannen altijd rekening met extra uitval door bijvoorbeeld ziekte of calamteiten.

Maak een maand/weekplan

Het jaarplan ga je nu verfijnen. Je kan nu per week een plan maken en daarin aangeven op welke tijden je aandacht wilt besteden aan bijvoorbeeld rekenen, taal, muziek of werken aan het project.

Welke materialen zijn er nodig?

Als je weet welke projecten je dit jaar wilt behandelen, dan kan je vaak ook al inschatten welke materialen je nodig hebt. Denk hierbij aan:

 • boeken (bibliotheekboeken, schoolboeken, encyclopedieŽn)
 • video's (al dan niet op internet)
 • internetpagina's
 • knutselmaterialen
Als je met schoolboeken werkt, dan bepaalt vaak de inhoud van het schoolboek de indeling van het schooljaar voor dat vak. Let er wel op dat schoolboeken een hulpmiddelen zijn en geen doel op zich. Het gaat om jouw kind. Met andere woorden: als jouw kind meer tijd nodig heeft om de tafels te leren, dan is het beter om jouw kind die tijd te geven. Je zult zien dat je de tijd later met gemak inhaalt, omdat je kind dan de basisvoorwaarden voor vermenigvuldigen en delen beheerst.