www.thuisonderwijs.com

Thuis In Onderwijs

Basisonderwijs

Moeder en kind

De meeste kinderen die in Nederland thuisonderwijs krijgen bevinden zich in de leeftijd die tot het basisonderwijs wordt gerekend.

In deze periode staan de karaktereigenschappen en basisvaardigheden centraal die nodig zijn om op te groeien tot een volwaardig mens.

Sommige ouders vinden het prettig om per periode (jaar/kwartaal/maand) te beschrijven aan welke karaktereigenschap zij met hun kind(eren) willen werken. Denk daarbij aan eerlijkheid, oprechtheid, behulpzaamheid, samenwerken. Dit doen ze op verschillende manieren, soms met behulp van projecten. (De unit studie methode Konos gaat uit van karaktereigenschappen.)

De kennis en vaardigheden voor het basisonderwijs worden globaal beschreven in de kerndoelen (Nederland) en de eindtermen (BelgiŽ). In Amerika zijn een aantal schrijvers geweest die de kerndoelen voor hun onderwijs hebben beschreven.