www.thuisonderwijs.com

Thuis In Onderwijs

Search

Google


Latest news:

Febr 8: Nooit naar school

Febr 8: Oefenen, oefenen, oefenen

Thuisonderwijs

Moeder en kind

Wat is thuisonderwijs?

Het lijkt een nieuwe stroming binnen Nederland, maar eigenlijk is het al zo oud als Methusalem. Al generatie op generatie wordt er kennis doorgegeven, zoals het leren van een vak, verhalen van vroeger, leren lezen en schrijven.

Dit veranderde door en tijdens de Industriele Revolutie. In die tijd werkten volwassenen en kinderen lange uren in fabrieken. Gelukkig kwamen in die tijd stemmen op om kinderarbeid te verbieden. Maar nu er geen ouders waren om de kinderen iets te leren, want zij werkten nog steeds lange dagen in de fabrieken, moest er een andere oplossing gevonden worden. De onderwijzende taak van de ouders werd ondergebracht in instituten, namelijk scholen. Dit was een economisch gunstige oplossing: de kinderen werden in het oog gehouden en de ouders konden blijven werken. De leraren probeerden oprecht om de kinderen ... In 1969 is de toemalige leerplichtwet aangepast en is in de wet opgenomen dat kinderen de school regelmatig moeten bezoeken. Voor die tijd kwam het huisonderwijs, zoals het toen genoemd werd, vaker voor.

Wat verstaan we (tegenwoordig) onder thuisonderwijs?

Definitie Als je naar het woord thuisonderwijs kijkt, zie je twee andere woorden, namelijk: thuis en onderwijs. Met andere woorden onderwijs wat thuis plaatsvindt. In de praktijk zijn de begrippen thuis en onderwijs wat breder dan het op het eerste gezicht lijkt.

Thuis Meestal vindt thuisonderwijs ook daadwerkelijk plaats in de thuissituatie. Echter deze thuissituatie is niet gebonden aan het ouderlijk huis. Het kan ook de tuin zijn, het plaatselijk milieucentrum, tijdens excursies naar dierentuinen, biologische boerderijen, naar het Open Lucht Museum, de Spelerij. Het kan ook zijn, of mede zijn, dat het onderwijs plaatsvindt bij iemand anders in huis. In Amerika, waar thuisonderwijs veel bekender is, zie je dat ouders samenwerken. De ene ouder is goed in wiskunde en geeft de kinderen wiskundeonderwijs, de andere ouder geeft weer taalonderwijs en zo verder. Het thuisonderwijs in Nederland wordt meestal begeleidt door de moeder van het gezin.

Onderwijs Dit begrip beperkt zich niet tot de schoolvakken die op scholen worden gedoceerd. Veel ouders willen ook dat hun kinderen goed leren omgaan met elkaar, leren samenwerken, leren omgaan met de natuur. De wijze waarop de leerstof wordt aangeboden en verwerkt kan van gezin tot gezin verschillen. Op de pagina 'Onderwijsmethoden' worden een aantal thuisonderwijsmethoden toegelicht.

Komt thuisonderwijs veel voor in Nederland?

Op dit moment worden er maar weinig kinderen in Nederland thuis onderwezen. Schattingen lopen uiteen van 200 tot 2000 leerlingen. Helaas is er geen plek in Nederland waar precies het aantal thuisonderwezen kinderen wordt bijgehouden. Als je dit wilt doen loop je tegen een aantal problemen aan: - wanneer begint het thuisonderwijs? Als de vrijstelling van de leerplichtwet een feit is of als het kind thuis zit en niet naar school gaat? Dit laatste gebeurt ook met kinderen waarvoor op dat moment geen plaats is op school. - reken je kinderen die thuisonderwijs krijgen in verband met ziekte, meestal wordt thuisscholing genoemd, ook mee?

De redenen dat er nog niet veel kinderen worden thuisonderwezen zijn dat het fenomeen thuisonderwijs in Nederland nog niet zo bekend is. Daarnaast wordt er van overheidswege geen aandacht aan thuisonderwijs besteed. In de folder over het inschrijven op scholen, komt de mogelijkheid van thuisonderwijs niet voor. De overheid heeft eerder een ontmoedigingsbeleid naar ouders die thuisonderwijs willen geven. In Nederland hebben we veel verschillende soorten scholen op redelijke afstand. De meeste ouders kunnen een school vinden die bij hun levensovertuiging past.

Thuisonderwijs in Amerika

Ongeveer 35 jaar geleden was thuisonderwijs in Amerika ook nog onbekend. Uit onvrede met de scholen begonnen veel christelijke ouders hun kinderen van school te halen of helemaal niet naar school te sturen, maar deze zelf te onderwijzen. Dit zogenaamde homeschooling, ook wel home education genoemd, werd steeds populairder. Het bleek dat kinderen zich ontwikkelden tot breed opgeleide volwassenen met een positief zelfbeeld en goede academische prestaties. In recente onderzoeken wordt dit bevestigd.

In 1997 heeft de 13-jarige Rebecca Sealfon de National Spelling Bee gewonnen. Zij was een van de 17 thuisonderwezen kinderen van de 245 medespelers in deze 70ste jaarlijkse bijeenkomst. Hierdoor kwam in Amerika het thuisonderwijs opnieuw in de belangstelling. In 2000 waren zelfs de eerste twee finalisten van de Spelling Bee thuisonderwezen kinderen.

Nu wordt 5% van alle leerlingen in Amerika thuisonderwezen en is in Amerika thuisonderwijs een volwaardige optie naast Public Schools en Private Schools. Ook universiteiten als Harvard hebben de meerwaarde van thuisonderwezen leerlingen ontdekt.